This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
03.01.2018
  Ninan Portfolio edited NinaEskola 03.01.2018 18:37
  Täydennyskoulutus added NinaEskola 03.01.2018 18:28
  Työhistoria added NinaEskola 03.01.2018 18:28
  Koulutus added NinaEskola 03.01.2018 18:27
  Ninan Portfolio edited NinaEskola 03.01.2018 18:26
  Työelämä- ja verkkopainotteinen ammatillinen koulutus edited NinaEskola 03.01.2018 18:26
  CV edited NinaEskola 03.01.2018 18:26
  Hyvinvointiteknologia koulutuksen kehittäminen added NinaEskola 03.01.2018 18:25
  Työelämä- ja verkkopainotteinen ammatillinen koulutus added NinaEskola 03.01.2018 18:24
  CV added NinaEskola 03.01.2018 18:22

Discuss & brainstorm