This is a free Purot.net wiki
 • View:

Kehittämishankeet

Työelämä- ja verkkopainotteinen ammatillinen koulutus

 • Oppimisympäristöhankkeet:
  • Verty-Vat  - Verkko- ja tyäelämäpainotteinen vanhustyön koulutusohjelma
  • Sotereppu - Verkko- ja työelämäpainotteinen lähihoitajakoulutus 
  • Soteverkko - Verkko- ja tyäelämäpainotteinen sairaanhoidon- ja huolenpidon koulutusohjelma
 • Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke
 • Koordinointikumppanuus osana Nappiparistoa
 • Top-Ohjausverkko -  Työssäoppimisen alueellinen kehittäminen
 • Vertaisarviointi osana kehittämishankkeita
 • OTA- Omalla työllä ammattiin
 • Työssäoppimisvastaavana Tredussa

Hyvinvointiteknologia koulutuksen kehittäminen

 • Hanako verkoston hyvinvointiteknologia työryhmän vetäminen
 • Hyvinvointiteknologiakoulutuksen alueellinen kehittäminen
 • Well-Tech

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username