This is a free Purot.net wiki
  • View:

Koulutus

Koulutus

TtM, Opettajan koulutusohjelma

  • Tampereen Yliopisto, 2001
  • Pääaine: Hoitotiede, erinomaiset tiedot
  • Sivuaineet: Aikuiskasvatus, erinomaiset tiedot ja Hoidon didaktiikka ja opetusharjoittelu
  • Pro gradu: Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen, arvosanalla eximia cum laude abrobatur

Sairaanhoitaja / sisätautien ja kirurginen sairaanhoito

  • Rauman ammatti-instituutti, 1998

 

Sairaanhoitaja / psykiatrinen hoito

  • Porin terveydenhuolto-oppilaitos, 1993

Täydennyskoulutus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username