This is a free Purot.net wiki
 • View:

Nina

 

 

ERITYISOSAAMINEN JA VAHVUUDET

 • Monipuolinen kokemus kehittämistyöstä niin yliopistotutkijana kuin ammatillisen koulutuksen kehittäjänä
 • Vahva kokemus ammatillisesta opettajuudesta opettajana ja ohjaajana niin oppilaitoksessa, työpaikoilla kuin verkossakin
 • Laaja-alainen kokemus ammatillisen koulutuksen kehittämistehtävistä.
  • Projektipäällikkönä ja koordinaattorina useissa opetushallituksen oppimisympäristöjen ja työssäoppimisen kehittämiseen tähtäävissä kehittämishankkeissa.
  • Valtakunnallisena koordinaattorina Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa.
  • Hyvinvointiteknologiakoulutuksen kehittämistehtävät alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
  • Aktiivisesti mukana kehittämässä oman oppilaitoksen pedagogiikkaa ja käytänteitä mm. PedaCoach –toiminnassa, työssäoppimisvastaavana ja tiimivastaavana sosiaali- ja terveysalalla
 • Omaan erittäin hyvät tietotekniset valmiudet ml.Office-sovellukset, Wilma, Primus opiskelijatietohallintojärjestelmä sekä sosiaalisen median välineet. Otan nopeasti haltuuni uudet tietotekniset ohjelmat ja olen kiinnostunut entisestään kehittämää itseäni tälläkin saralla.

 

 

ERITYISPIIRTEET

 • Päämäärätietoinen ja päättäväinen, haasteet ja mahdollisuudet tärkeitä, samoin vastuu ja vapaus toimia
 • Pitää laaja-alaisista vaihtelevista tehtävistä, hahmottaa hyvin kokonaisuuksia
 • Ennakkoluuloton, uraa uurtava ja innovatiivinen
 • Herkkävaistoinen ja innostuva

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username