This is a free Purot.net wiki
  • View:

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

Osaamisperustainen opetussuunnitelma 3op, TAMK 2016

Osaamisperustainen arviointi 3 op, TAMK 2016

Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko –palkinto, PAOK 2013

Oppimisympäristöjen kehittäminen asiantuntijakoulutus 8 op, Opeko 2008

Verkko-opetuksen työkalupakki – paikallisohjaaja- ja asiantuntijakoulutus, sote-verkosto 6 op, Opeko 2008

Ammattiosaamisen näytöt 6op, Opeko 2008

Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Opeko 2008

Verkko-opetus käytännön toteutuksena, opettajana verkossa 8 op, MSKK 2007

OpeTaito työssäoppimisen ohjauksen jatkokoulutus 2ov, Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2007

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 3 ov, Tampereen yliopisto 2004

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username